VALMENNUS

Mistä on kyse?

CCF Culture Creative Fund on Humakin, Mesenaatin ja Fundun yhteishanke. Autamme luovan alan toimijoita vahvistamaan ja kehittämään tuotantojensa yksityistä rahoitusta.

Tässä hankkeessa tarkastelemme yksityistä rahoitusmaisemaa mm. tulorahoituksen, vastikkeellisen yritysyhteistyön, joukkorahoituksen, investointirahoituksen tai vaikka pääomarahoituksen kautta. Hankkeen toiminnan tavoitteena on kasvattaa luovan alan toimijoiden rahoitusosaamista, sekä kehittää yhdessä uusia rahoitusratkaisuja tuotantojen ja projektien rahoittamiseksi.

Hankkeen yksi toimintamuoto on luovan alan toimijoiden maksuttomat rahoitusvalmennukset, joita toteutetaan eri puolella Suomea vuosien 2017-2018 aikana.

 

Yleistä

Voit valmistautua ohjelmaan konkretisoimalla omaa toimintaasi ja siihen liittyvää yksityisen rahoituksen tarvetta, mitä haluaisit kehittää ohjelman avulla. Valmennusohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden jalostaa tuota rahoitushankinnan osuutta yhdessä valmentajien ja muiden osallistujien kanssa.

 

VALMENNUSKOKONAISUUS

Valmennus sisältää neljä valmennuspäivää, joiden kesto on 4 tuntia. Jokaisella valmennuspäivällä on oma teemansa.

OSA 1. Yksityisen rahoitusmaiseman avaus

Ensimmäisen päivän tavoitteena on avata yhteisesti erilaisia yksityisen rahoituksen kanavia ja kuvata mahdollisuuksia sekä konkreettisia tapoja niiden parempaan hyödyntämiseen. Käymme läpi keinoja tulorahoituksen parempaan haltuunottoon luovan alan tuotantojen näkökulmasta, avaamme joukkorahoituksen periaatteita ja soveltamisen tapoja, kuvaamme investointi- ja pääomarahoituksen mahdollisuuksia sekä pureudumme yritysyhteistyön kautta saatavan rahoituksen hyödyntämiseen. Käynnistämme sinun oman rahoitushankinnan kehittämistyön tavoitteidesi mukaisesti ja määrittelemme sitä mihin tarpeeseen rahoitusta tarvitset.

OSA 2. Tuote ja palvelu kuntoon

Valmennuspäivän tavoitteena on konkretisoida tarkemmin rahoituksen kohteena olevaa toimintaa, palvelua tai tuotetta. Määrittelemme sen liiketoimintamahdollisuuksia, kannattavuuden periaatteita sekä ansaintalogiikkaa. Jalostamme toimintaasi tuotteistamisen keinoin. Jakson avainkysymys onkin ”Miksi joku taho rahoittaisi toimintaasi?”. Tuotamme ja tarjoamme työkaluja siihen miten voit jalostaa omaa rahoituksen kohteena olevaa toimintaasi

OSA 3. Rahoituskierroksen markkinointi ja myynti

Kolmannen valmennuspäivän teemat käsittävät rahoituksen kohteena olevan toiminnan markkinointia ja myyntiä. Avaamme konkreettisia tapoja siihen miten sinun tulisi voida viestiä omasta toiminnastasi rahoitushankinnan edistämiseksi. Pohdimme myös millaiset kanavat tukevat markkinointia ja myyntiä parhaiten. Autamme sinua rakentamaan markkinoinnin ja myynnin suunnitelmaa omaan rahoitushankintaasi liittyen.

OSA 4. Kampanja käyntiin!

Valmennuskokonaisuuden viimeinen yhteinen kohtaaminen käsittelee rahoitushankinnan konkreettista toteuttamista ja sen käynnistämistä. Kuvaamme sitä mitä kampanjan toteuttaminen käytännössä vaatii kunkin rahoitusmaiseman työkalun osalta. Lisäksi avaamme hyviä käytänteitä onnistuneiden kampanjoiden ja rahoitushankintojen osalta ja listaamme to do-työkaluja toimintasi jatkojalostamista varten valmennusohjelman jälkeen.

 

Päättyneet valmennukset

Helsinki I

Tampere

Turku

Jyväskylä

Pori

Helsinki II

 

 

 

Uutiset